Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvetiny-daniela.cz (dodavatel), jehož provozovatelem je Mipoplast s.r.o., Údolní 314/49, 140 00 Praha - Braník. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a jeho zákazníků (odběratelů).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží odběratelem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Alkohol v internetovém obchodě www.kvetiny-daniela.cz se prodává pouze osobám starším 18 let. Při objednávce souhlasí zákazník, zaškrtnutím daného pole, že věk 18let a více splňuje. Nezletilým osobám alkohol neprodáváme.

Cena zboží a služeb

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH a ceny zboží a služeb se řídí ceníkem, který je součástí webové prezentace. Cena po uzavření kupní smlouvy je závazná a pro obě smluvní strany neměnná.

Objednání zboží a služeb

Objednávku je možno podat prostřenictvím internetových stránek www.kvetiny-daniela.cz, telefonicky nebo osobně. Objednávka musí obsahovat druh zboží, termín dodání (datum a čas), místo dodání (příjemce) a kontaktní údaje objednatele (pokud se je objednatel jiná osoba než příjemce; v tomto případě jsou údaje objednatele jen pro naše interní potřeby), způsob platby a vybraný způsob dodání. Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit si objednávku telefonicky u objednatele. Pokud objednávka neobsahuje všechny údaje výše uvedeny rozhoduje dodavatel o jejím vyřízení.

Platební podmínky

Platbu je možné provést následujícími způsoby:

  • online platební kartou
  • bankovním převodem na BÚ vedený u GE Money č. 169170611/0600
  • hotově v bance GE Money na účet č 169170611/0600
  • hotově na naší provozovně V Třešňovce 232/2, 190 00 Praha 9, Česká republika
  • na dobírku našemu kurýrovi

Dodavatel si vyhrazuje právo začít zpracovávat objednávku až po přijetí platby nebo po přijetí průkazného dokladu o platbě. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli mimořádné náklady, způsobené nezastižením příjemce na uvedené adrese. Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Objednávka se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty objednávky na účet dodavatele.

Termín dodání

Veškeré zboží bude expedováno v souladu se způsobem dodání, který si zvolí objednatel při objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce telefonicky před doručením objednávky a ověřit si jeho přítomnost na dané adrese (pokud telefoní kontakt na daného příjemce není uveden, dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele). V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (u kolegů, případně sousedů). Nedojde-li k převzetí zásilky příjemcem, považuje se zásilka za doručenou. Za pozdní doručení zásilky neručíme v případě neúplných informací o příjemci nebo v případě nezastižení příjemce na uvedené adrese.

Reklamace

Odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb.. Reklamovat kvalitu, nebo množství v případě řezaných květin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží, či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den.

Reklamace přijímáme osobně v naší provozovně V Třešňovce 232/2, 190 00 Praha 9, Česká republika

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

Závěrečná ustanovení

Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

Naše nabídka květin
Kytice Exclusive - dostanete přesně to, co vidíte! Platby kartou

Kytice on-line

Doručíme po celé Praze

Kytice exclusive

Dostanete přesně to, co vidíte